© Jakub Wróblewski     (jeśli nie zaznaczono inaczej)

Gra lap

Przykład planszy podczas gry w lap

Gra logiczna dla dwóch graczy, korzystających z dwóch kartek w kratkę z narysowanymi planszami 10 na 10 pól, ponumerowanymi liczbami i literami. Pierwszy etap rozgrywki to podzielenie jednej z plansz na 4 rozłącze, spójne obszary o dowolnym kształcie, złożone z 25 pól. Celem gry jest odgadnięcie położenia i kształtu obszarów przeciwnika.


Stierlitz czy Stirlitz?

Pisownia nazwiska słynnego szpiega budzi kontrowersje, gdyż oryginał literacki (i adaptacja filmowa) posługuje się cyrylicą. Wydaje się, że w materiałach polskojęzycznych przeważa forma Stirlitz, która jest bliższa wersji rosyjskiej. Aby rozstrzygnąć sprawę, należy sięgnąć do źródeł - najlepiej do kartoteki osobowej pokazanej w serialu.

- - - - - - - -