© Jakub Wróblewski     (jeśli nie zaznaczono inaczej)

-- linki prywatne --

Winobluszcz - wzrost dzienny

Winobluszcz (Parthenocissus quinquefolia) wspinający się na drewniany filar podczas jednego dnia (ok. 11 godzin) wzrostu.

Film nakręcony metodą poklatkową, złożony z ponad 1000 zdjęć wykonanych Canonem EOS 50D.


Stierlitz czy Stirlitz?

Pisownia nazwiska słynnego szpiega budzi kontrowersje, gdyż oryginał literacki (i adaptacja filmowa) posługuje się cyrylicą. Wydaje się, że w materiałach polskojęzycznych przeważa forma Stirlitz, która jest bliższa wersji rosyjskiej. Aby rozstrzygnąć sprawę, należy sięgnąć do źródeł - najlepiej do kartoteki osobowej pokazanej w serialu.


Zadania optymalizacyjne

Stierlitz wolnym krokiem wszedł do kawiarni Elefant...

Zbiór zadań zahaczających o takie tematy, jak algorytmy optymalizacji dyskretnej (wychładzanie, algorytmy ewolucyjne, heurystyki zachłanne) dla problemów NP-trudnych. Swego czasu chadzały na egzaminach.


Powódź 2010 w Łomiankach

Zdjęcia wykonane podczas dwóch fal powodzi w roku 2010, na wałach przeciwpowodziowych w Łomiankach. Część zdjęć pochodzi z akcji umacniania wałów, pozostałe z nocnych patroli mieszkańców (zdjęcia wykonane tuż po wschodzie słońca). Wały były przez całą dobę kontrolowane pod kątem przecieków.


Gra lap

Przykład planszy podczas gry w lap

Gra logiczna dla dwóch graczy, korzystających z dwóch kartek w kratkę z narysowanymi planszami 10 na 10 pól, ponumerowanymi liczbami i literami. Pierwszy etap rozgrywki to podzielenie jednej z plansz na 4 rozłącze, spójne obszary o dowolnym kształcie, złożone z 25 pól. Celem gry jest odgadnięcie położenia i kształtu obszarów przeciwnika.


Problem pakowania (bin packing)

Danych jest n obiektów, każdy o pewnym rozmiarze wi. Dana jest też dowolnie duża liczba skrzyń, z których każda ma ustaloną pojemność W. Zadanie: umieścić wszystkie n obiektów w skrzyniach w ten sposób, by nie przekroczyć ich pojemności (tzn. by suma wielkości wi obiektów przypisanych jednej skrzyni była nie większa, niż W), przy czym należy w tym celu użyć możliwie małej liczby skrzyń.

- - - - - - - -